Norwegian aMPdroid translation (1 Viewer)

esas

Portal Pro
November 14, 2006
160
27
Norway Norway
This thread is ment for discussing the norwegian aMPdroid translation. This thread will mainly be norwegian. If you don't speak the language but have relevant questions, don't hesitate to ask in english. We'll be happy to answer.

Denne tråden er ment brukt til å diskutere den norske oversettelsen av aMPdroid. Jeg har oversatt etter beste evne, men har ikke en android-enhet for øyeblikket, så jeg får ikke sett hvordan oversettelsen ser ut i praksis. Ikke alle engelske ord er like lett å oversette til norsk heller:).

Dersom du finner stavefeil, oversettelsesfeil eller har forslag til forbedringer er dette tråden å ytre det i, så kan vi få med forbedringene i neste aMPdroid-versjon.
 

Users who are viewing this thread

Top Bottom